Strategia rozwoju

POLITYKA W ZAKRESIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU CCS POLSKA

 

Firma Copy Control Service prowadzi działalność biznesową, mając na uwadze odpowiedzialność etyczną, społeczną i środowiskową. Strategia rozwoju CCS opiera się na zachowaniu równowagi pomiędzy dążeniem do osiągnięcia sukcesu gospodarczego, a dbałością o pozytywne relacje z pracownikami, kontrahentami i partnerami, troską o społeczności lokalne, w których działamy, a także o środowisko naturalne, które nas otacza.

 

PODSTAWĄ NASZEGO CODZIENNEGO FUNKCJONOWANIA JEST PRZESTRZEGANIE ZASAD KODEKSU ETYCZNEGO I POLITYKI ŚRODOWISKOWEJ, DZIĘKI CZEMU MOŻLIWY JEST SUKCESYWNY WZROST POZYCJI NASZEJ FIRMY I JEJ DALSZY, ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ.

 

 

ccs-baner-site-rozwoj2

 

 

Relacje biznesowe budujemy na takich wartościach, jak przejrzystość, uczciwość i zaufanie, a kluczem do naszego sukcesu jest ciągła praca nad doskonaleniem jakości za pomocą monitoringu świadczonych usług oraz obsługa klientów, nastawiona na szybką reakcję na ich potrzeby i wymagania.

 

Naszym potencjałem są ludzie, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić pracownikom właściwe warunki pracy, przyjazną atmosferę, pełną wzajemnego szacunku i zrozumienia, a także umożliwić ich rozwój poprzez doradztwo zawodowe oraz cykliczne szkolenia.

Wierzymy, że wspieranie funkcjonowania społeczności lokalnych nie tylko wyzwala pozytywne emocje, ale przede wszystkim stanowi bezcenny kapitał, który może w przyszłości zaprocentować i stać się bodźcem rozwoju społecznego. Dlatego wspieramy osoby prywatne, instytucje użyteczności publicznej, placówki oświatowe, zakony, bezdomnych, chore dzieci oraz wielu innych, którzy najbardziej potrzebują naszej pomocy.

PRZESTRZEGAMY OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I TROSZCZYMY SIĘ O OCHRONĘ OTACZAJĄCEGO ŚWIATA PRZYRODY, POPRZEZ PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ ORAZ STOSOWANIE ROZWIĄZAŃ, MAJĄCYCH NA CELU ZMINIMALIZOWANIE WPŁYWU ŚWIADCZONYCH PRZEZ NAS USŁUG NA ŚRODOWISKO NATURALNE.

 

Ufamy, że wdrożenie i stosowanie zasad polityki zrównoważonego rozwoju jest niezbędne dla powodzenia naszego przedsiębiorstwa, zarówno w wymiarze biznesowym, społecznym, jak i środowiskowym, dlatego konsekwentnie dążymy do realizowania na co dzień poszczególnych elementów polityki zrównoważonego rozwoju. Kserokopiarki Warszawa.

 

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

„Rozwój, odpowiadający potrzebom dnia dzisiejszego, który nie ogranicza zdolności przyszłych pokoleń do zaspokajania własnych potrzeb”

 

„Nasza Wspólna Przyszłość”,

 

Raport Światowej Komisji Środowiska i Rozwoju
(Raport Brundtlanda), 1987

Kserokopiarki Warszawa.