WSPARCIE DLA SZKÓŁ 2017/2018

 

Do programu może przystąpić każda publiczna lub niepubliczna placówka oświatowa z terenu województwa mazowieckiego.

 

 Wspierane placówki:

  • przedszkola,

  • szkoły podstawowe,

  • gimnazja,

  • licea ogólnokształcące,

  • zespoły szkół ponadgimnazjalnych,

  • technika,

  • zespoły szkół ogólnokształcących,

  • zespoły szkół technicznych,

  • zespoły szkół zawodowych,

  • szkoły zawodowe.

 

 

 

classroom

 

 

 

 

W ramach bezpłatnych świadczeń CCS dokona przeglądu urządzeń biurowej obróbki dokumentów tj. drukarek, kserokopiarek, wielofunkcyjnych urządzeń drukujących, telefaksów, niszczarek. Bezpłatnie przygotujemy protokół przeglądu urządzenia (urządzeń), który będzie zawierał informacje dotyczące wartości naprawy niezbędnej do przywrócenia sprawności urządzenia.

Po weryfikacji zasadności naprawy, obliczeniu współczynnika opłacalności i wyliczeniu całkowitych kosztów zostanie podjęta decyzja o naprawie sprzętu. Na podstawie przyznanych limitów dotyczących konkretnych modeli urządzeń oraz maksymalnej stawki przeznaczonej dla jednej placówki oświatowej zostanie przygotowana całkowita kalkulacja i decyzja dotycząca wsparcia instytucji. Wszystkie czynności takie jak dojazd technika, wykonanie przeglądu, robocizna, materiały pomocnicze, części zamienne, tonery itp. dostarczane są w ramach specjalnych środków finansowych z Programu Wsparcia Placówek Oświatowych PWPO 2018 i nie obciążają w żaden sposób placówki korzystającej.