gwarancja spokoju

DZIERŻAWA KSEROKOPIAREK

Forma wypożyczenia kserokopiarki w celu jej używania bez konieczności zakupu sprzętu i ponoszenia kosztów związanych z serwisem oraz zakupem materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych. Możliwa jest dzierżawa kserokopiarek fabrycznie nowych lub kserokopiarek używanych. Model i funkcjonalność urządzenia są dobierane w zależności od potrzeb klienta w taki sposób aby spełnić wszystkie wymagania co do sposobu obiegu dokumentów w biurze lub instytucji.

Najważniejszą zaletą dzierżawy jest przewidywalność ponoszonych kosztów. W trakcie trwania umowy klient nie zostanie zaskoczony koniecznością wykonania drogiej naprawy lub inwestycji w wymianę dużego kompletu materiałów eksploatacyjnych. Nie ma potrzeby robienia zapasu tonerów i płacenia za to.Ten zapas zapewnia CCS Polska aby toner był zawsze pod ręką gdy skończy się. Wszystkie koszty związane z obsługą urządzenia ponosi CCS Polska. To my robimy przeglądy na swój koszt, wysyłamy techników aby pomogli usunąć ewentualne problemy z funkcjonowaniem i obsługą urządzenia. Po prostu dbamy o własny sprzęt aby działał jak najlepiej na rzecz naszych kontrahentów.

Okres dzierżawy kserokopiarki może być ustalony indywidualnie z klientem. Oferujemy dzierżawę krótkoterminową okazjonalną, na przykład na czas organizacji eventów, targów, konferencji lub innych okoliczności trwających kilka dni do dzierżawy długoterminowej nawet do 7 lat. W przypadku dzierżawy kserokopiarki fabrycznie nowej zapewniamy wymianę sprzętu na kolejny fabrycznie nowy po okresie trzech lat użytkowania. Taka forma gwarantuje najwyższy stopień niezawodności rozwiązania dla najbardziej wymagających klientów. Oferujemy możliwość dzierżawy jednego urządzenia lub kilkuset sztuk w zależności od potrzeb.

 

Zasady dzierżawy kserokopiarek

Występuje kilka podstawowych form dzierżawy kserokopiarki:

  1. Stała opłata za czynsz oraz opłata za wykonane wydruki i kserokopie.
  2. Stała opłata za czynsz, opłata za ustalony limit wydruków i kopii. Po przekroczeniu limitu opłata za wykonane wydruki i kserokopie.
  3. Stała opłata za czynsz, który uwzględnia wykonanie pewnej ilości wydruków i kserokopii. Po przekroczeniu tej ilości opłata za dodatkowe wydruki i kserokopie.
  4. Brak opłaty za czynsz. Płatność tylko za wykonane wydruki i kserokopie.
  5. Opłata ryczałtowa. Niezależnie od ilości wykonanych wydruków i kserokopii opłata jest stała i nie zmienia się. Nie ma żadnych limitów na wydruki i kserokopie.

 

Z zasady nie pobieramy opłat za wykonane skany. Przyjmujemy zasadę, że normalną formą użytkowania urządzenia wielofunkcyjnego jest zbliżona ilość wykonanych wydruków i skanów. Kserokopiarka używana jako drukarka nie generuje skanów. Z reguły ilość wydruków jest większa niż liczba wykonanych kserokopii stąd dodatkowo wykonywane skany będą równoważyć się z wydrukami.

Kserokopiarki, które oferujemy klientom posiadają zaawansowane funkcje umożliwiające wysyłanie powiadomień, do naszego centrum serwisowego, z informacjami dotyczącymi przewidywanych przeglądów, zużycia podzespołów lub tonera. Klient nie musi pośredniczyć w przekazywaniu nam informacji wyświetlanych na panelu urządzenia abyśmy mogli dokonać prewencyjnej interwencji serwisowej. Również powiadomienia o ilości wykonanych wydruków i kserokopii przekazywane są automatycznie do CCS Polska.

JESTEŚMY AUTORYZOWANYM DOSTAWCĄ I SERWISEM